Concerts
Solo

March 30th, 2002 Kamakura Arts Center, Kamakura (Japan)

Enrique Granados / Spanish Dances Op.37
 • No.1 Galante
 • No.2 Oriental
 • No.8 Sardana
 • Miho Ebihara Piano
Ronald Stevenson / Peter Grimes Fantasy - on themes from Benjamin Britten's Opera
 • Miho Ebihara Piano
Jean-Marie Leclair / Sonates à 2 violons sans basse
 • Allegro
 • Sarabanda largo
 • Allegro
 • Eriko Iso Violin
 • Miho Kamiya Violin
Béla Bartók / from "44 Duos"
 • No.26 Ugyan édes komamasszony
 • No.43 Pizzicato
 • No.36 Szól a duda
 • Eriko Iso Violin
 • Miho Kamiya Violin
Wolfgang Amadeus Mozart / Turkischer Marsch
 • Eriko Iso Violin
 • Miho Kamiya Violin
Haseo Sugiyama / An Outgoing Ship
 • Toshiyuki Sueyoshi Baritone
 • Mari Nomura Piano
Kozaburo Hirai / Mount Nara (Narayama)
 • Toshiyuki Sueyoshi Barytone
 • Mari Nomura Piano
Tadashi Yanada / Rain in Johga-Sima
 • Toshiyuki Sueyoshi Baritone
 • Mari Nomura Piano
Megumi Oonaka / Kinou Irashitte-kudasai (Please Come Yesterday)
 • Toshiyuki Sueyoshi Baritone
 • Mari Nomura Piano
Yoshinao Nakada / Mimizuku (Horn Owl)
 • Toshiyuki Sueyoshi Baritone
 • Mari Nomura Piano
Antonin Dvořák / Slovanské tance
 • Seichi Furuya Conduct
 • Kamakura Symphony Orchestra Orchestra
Antonin Dvořák / Violoncellový koncert
 • Allegro
 • Adagio ma non troppo
 • Allegro moderato
 • Shunsuke Fujimura Cello
 • Seichi Furuya Conduct
 • Kamakura Symphony Orchestra Orchestra